Her er du: Forside/PLUS Råvarer 2013/Bemærk!

Bemærk

Amagerbankens præsentation på obligationsejermødet
Plancherne fra obligationsejermødet er udarbejdet af Amagerbanken Aktieselskab.
Plancherne indeholder alene et resume af de foreslåede ændring af obligationsvilkårene.
Den fulde tekst fremgår af det fuldstændige forslag til ændring af obligationsvilkårene.
» Amagerbankens præsentation på obligationsejermødet

Fuldstændige forslag til ændring af obligationsvilkårene
Forslaget er udarbejdet af Amagerbanken Aktieselskab
» Fuldstændige forslag