Her er du: Om PLUS Invest

Om PLUS Invest

PLUS Invest er et varemærke, der dækker over en type investeringsprodukter, der med en samlet betegnelse kaldes strukturerede obligationer og som arrangeres af BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CVR 20896477), der er en del af BankInvest-koncernen.

Udstedelser af PLUS-obligationer sker enten gennem en række BIG selskaber (der benævnes BIG 1, 2, 3 og så videre) eller gennem nøje udvalgte obligationsudstedere. BIG selskaberne ejes af et holdingselskab, der igen ejes af BIG Fonden. BIG fonden er en selvejende erhvervsdrivende fond, hvis overskud udloddes til velgørende formål.

Det er BI Holding A/S (CVR 20895373), der står for alle de praktiske og administrative opgaver i forbindelse med obligationerne.

Henvendelser vedrørende PLUS-obligationer bør primært rettes til det pengeinstitut, obligationen er distribueret gennem. Dog kan nedenstående fondsmæglerselskab også kontaktes.

Adresse

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

Tlf.nr. 77 30 90 00
Fax.nr. 77 30 91 00