Her er du: Forside/PLUS 3 Valuta 2008

PLUS 3 Valuta 2008

OBLIGATIONEN UDLØB 9. OKTOBER 2008

Investering i PLUS 3 Valuta 2008*:

  • Struktureret obligation med kort løbetid, baseret på tre valutaer og med minimumsindfrielseskurs på 100,00 ved udløb sikret af Barclays Bank PLC.
  • Udstedes til kurs 103,00. Indfrielseskurs 124,60**, hvis valutakurven ved udløb ikke er faldet i værdi.
  • Mulighed for et afkast på 9,99 procent årligt før skat eller mere, hvis værdien af valutakurven er uændret eller højere målt fra udstedelsestidspunktet til udløb.

* For at få yderligere information om obligationen henvises til Endelige Vilkår under Dokumentation. Med hensyn til den skattemæssige behandling henvises til siden vedr. skattemæssige forhold.
**  Den forventede indfrielseskurs blev fastsat endeligt på Pricing-dagen, den 26. september 2006. PLUS 3 Valuta 2008 aflyses, hvis den forventede indfrielseskurs ikke som minimum kan fastsættes til 112,00 på Pricing-dagen.


Tre spændende valutaer

PLUS 3 Valuta 2008 tager udgangspunkt i investering i en kurv af tre attraktive valutaer: Russiske rubler, tyrkiske lira og kinesiske renminbi, der samlet forventes at ville stige i værdi over for dollar og/eller euro i løbet af de kommende to år.

Fakta

PLUS 3 Valuta 2008
Udløb 9. oktober 2008
Udstedelseskurs 103,00
Minimumsindfrielseskurs v/udløb 100,00
Stykstørrelse 100,00 DKK
Indfrielseskurs 124,60***
Udstedelsesvaluta DKK
Status Noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udsteder Barclays Bank PLC
Tegningsperiode 4. september til 22. september 2006 kl. 14:00
Pricing day 26. september 2006
Noterings- og valørdag 10. oktober 2006
Indfrielse Løbende indfrielse, dog minimum nominelt DKK 800.000,00
Fondskode DK003003663-7
Eventuel aflysning PLUS 3 Valuta 2008 aflyses, hvis den forventede indfrielseskurs*** ikke som minimum kan fastsættes til 112,00 på Pricing-dagen.
Skattestatus Fordring i fremmed valuta (udenlandsk obligation)****

*** Indfrielseskursen blev fastsat endeligt på Pricing-dagen, den 26. september 2006. PLUS 3 Valuta 2008 aflyses, hvis den forventede indfrielseskurs ikke som minimum kan fastsættes til 112,00 på Pricing-dagen.

**** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Valutakurven

PLUS 3 Valuta 2008 tager udgangspunkt i investering i en kurv af tre attraktive valutaer: Russiske rubler, tyrkiske lira og kinesiske renminbi, der samlet forventes at ville stige i værdi over for dollar og/eller euro i løbet af de kommende to år.

Afkast

Afkastet* ved udløbstidspunktet bestemmes af valutakurvens udvikling. Hvis valutakurven har givet et afkast på 0 eller op til 20 procent** målt ved udløbstidspunktet, indfries PLUS 3 Valuta 2008 til den fastsatte indfrielseskurs på 124,60**. Hvis afkastet på valutakurven ved udløbstidspunktet er mere end 24,6 procent**, er indfrielseskursen 100,00 plus det afkast, der er opnået på valutakurven. Eksempelvis vil et afkast på valutakurven på 27 procent betyde en indfrielseskurs på 127,00.Risiko

PLUS 3 Valuta 2008 er sikret indfrielse til minimum kurs 100,00 af den engelske bank, Barclays Bank PLC, der på udstedelsestidspunktet har kreditratingen AA/AA+. Derudover risikeres tre kroner i tab pr. obligation samt den alternative rente i to år, hvis valutakurven svækkes.

* For at få yderligere information om obligationen henvises til Endelige Vilkår, som udleveres hos det lokale pengeinstitut eller hentes fra www.plusinvest.dk. Med hensyn til den skattemæssige behandling henvises til www.plusinvest.dk.
**  Den forventede indfrielseskurs blev fastsat endeligt på Pricing-dagen, den 26. september 2006. PLUS 3 Valuta 2008 aflyses, hvis den forventede indfrielseskurs ikke som minimum kan fastsættes til 112,00 på Pricing-dagen.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.