Her er du: Forside/PLUS 3 Valuta 2009

PLUS 3 Valuta 2009

PLUS 3 Valuta 2009 UDLØB 26. OKTOBER 2009.

PLUS 3 Valuta 2009 er en toårig obligation, hvis afkast baserer sig på udviklingen i en kurv af følgende valutaer: Argentinske peso, brasilianske real over for den amerikanske dollar og tyrkiske lira over for den amerikanske dollar og euroen.

Tre spændende valutaer

PLUS 3 Valuta 2009 tager udgangspunkt i investering i en kurv af tre attraktive valutaer: argentiske peso, brasilianske real over for den amerikanske dollar og tyrkiske lira over for den amerikanske dollar og euro.

PLUS 3 Valuta 2009 er ved udløb sikret indfrielse til minimum kurs 100,00 af den engelske bank, Barclays Bank PLC.

Fakta

PLUS 3 Valuta 2009
Udløb 26. oktober 2009
Udstedelseskurs 103,00 DKK
Fondskode DK0030064258
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100,00 sikret af udsteder (ved udløb)
Stykstørrelse og valuta 100,00 DKK
Udsteder Barclays Bank PLC***
Tegningsperiode 17. september - 12. oktober 2007
Afkasttillæg 18 %**
Pricingdag 16. oktober 2007
Notering/ udstedelse/ valør NASDAQ OMX Copenhagen A/S, den 24. oktober 2007
Førtidig indfrielse Ja, dog minimum nominelt 800.000 deleligt med 100
Eventuel aflysning Obligationen aflyses, hvis der ikke kan opnås et Afkasttillæg på minimum 12% på pricingdag
Skattestatus Fordring i fremmed valuta (udenlandsk obligation)****

*For at få yderligere information om PLUS 3 Valuta 2009 henvises til Endelige Vilkår under Dokumentation.

** Pr. 16. oktober 2007, hvor Afkasttillægget blev endeligt fastsat.

*** Sikret af Barclays Bank PLC, der på udstedelsestidspunktet har kreditratingen AA/Aa1 af henholdsvis S&P og Moody's. Se nærmere under "Risiko".

**** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Sammensætning af PLUS 3 Valuta 2009

PLUS 3 Valuta 2009 baserer sig på en kurv af argentinske peso, brasilianske real og tyrkiske lira. De tre valutaer har følgende vægtning i kurven.

Sammensætning af PLUS 3 Valuta 2009

Afkast

Afkastet på PLUS 3 Valuta 2009 bestemmes af valutakurvens udvikling. PLUS 3 Valuta 2009 har ved lanceringen et Afkasttillæg på 18 procent.**

Hvis valutakurven er styrket målt ved udløb, vil denne stigning blive lagt til Afkasttillægget, mens en svækkelse af valutakurven målt ved udløb vil blive trukket fra Afkasttillægget. Hertil lægges minimumsindfrielseskursen på 100,00, hvilket giver den samlede indfrielseskurs på PLUS 3 Valuta 2009. Uanset udviklingen i valutakurven kan indfrielseskursen på PLUS 3 Valuta 2009 ikke blive mindre end minimumsindfrielseskursen på DKK 100,00 ved udløb.*** Indfrielseskursen udregnes efter nedenstående formel:

100,00 + Afkasttillæg + valutakurvens udvikling målt ved udløb; dog minimum 100,00.***

Det vurderes, at udviklingen på valutakurven vil være relativt stabil, og afkastet på valutakurven forventes at ligge på mellem -8 og 3 procent målt ved udløb, svarende til en indfrielseskurs på mellem 110,55 og 121,55.**

Valutakurvens værdi ved udløb fastsættes som et gennemsnit af kurserne kl. 16 London tid på følgende dage: 13. oktober 2009, 14. oktober 2009, 15. oktober 2009, 16. oktober 2009, 19. oktober 2009.

Risiko

Barclays Bank PLC er udsteder af PLUS Valuta 2009.  Det er Barclays Bank PLC, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen ved udløb, herunder minimumsindfri­elseskursen på 100 ved udløb. Skulle Barclays Bank PLC få finansielle problemer, kan du risikere at tabe hele investeringen eller en del af den. Du kan finde mere information om Risikofaktorer i Base Prospectus, som kan fås ved henvendelse på info@bankinvest.dk.

Barclays Bank PLC har på udstedelsestidspunktet kreditratingen AA/Aa1 af henholdsvis S&P og Moody's. Derudover risikeres at miste tre kroner pr. obligation samt den alternative rente i to år, hvis afkastet på PLUS 3 Valuta 2009 ikke er positivt.

Nyheder

Børsmeddelelser

22.10.2009 Ordinær indfrielse
18.10.2007 Tegningsmeddelelse
14.09.2007 Prospektmeddelelse

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.