Her er du: Forside/PLUS 3 Valuta 2009 (II)

PLUS 3 Valuta 2009 (II)

PLUS 3 Valuta 2009 (II) UDLØB 25. NOVEMBER 2009.


PLUS 3 Valuta 2009 (II) udløb til kurs 106,62.
Det samlede afkast siden start er på 3,51 procent. Det giver en årlig forrentning på 1,75 procent.

Tre spændende valutaer

PLUS 3 Valuta 2009 (II) tager udgangspunkt i investering i en kurv af tre attraktive valutaer: argentiske peso, brasilianske real over for den amerikanske dollar og tyrkiske lira over for den amerikanske dollar og euro.

PLUS 3 Valuta 2009 (II) ved udløb er sikret indfrielse til minimum kurs 100,00 af AB Svensk Exportkredit.

Fakta

PLUS 3 Valuta 2009 (II)
Udløb 25. november 2009
Udstedelseskurs 103,00 DKK
Fondskode DK0030066972
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100,00 sikret af udsteder (ved udløb)
Stykstørrelse og valuta 10.000 DKK
Udsteder AB Svensk Exportkredit***
Tegningsperiode 29. oktober - 16. november 2007
Afkasttillæg 17,25%**
Pricingdag 20. november 2007
Notering/ udstedelse/ valør NASDAQ OMX Copenhagen A/S, den 27. november 2007
Førtidig indfrielse Ja, dog minimum nominelt 800.000 deleligt med 100
Eventuel aflysning Obligationen aflyses, hvis der ikke kan opnås et Afkasttillæg på minimum 12% på pricingdag
Skattestatus Fordring i fremmed valuta (udenlandsk obligation)****

* For at få yderligere information om PLUS 3 Valuta 2009 (II) henvises til Endelige Vilkår under Dokumentation.

** Endeligt fastsat på pricingdagen, den 20. november 2007.

*** Sikret af AB Svensk Exportkredit, der på udstedelsestidspunktet har kreditratingen AA+/Aa1 af henholdsvis S&P og Moody's. Se nærmere under Risiko

**** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Sammensætning af PLUS 3 Valuta 2009 (II)

PLUS 3 Valuta 2009 (II) baserer sig på en kurv af argentinske peso, brasilianske real og tyrkiske lira. De tre valutaer har følgende vægtning i kurven.

Sammensætning af PLUS 3 Valuta 2009

Afkast

Afkastet på PLUS 3 Valuta 2009 (II) bestemmes af valutakurvens udvikling. PLUS 3 Valuta 2009 (II)har ved lanceringen et Afkasttillæg på 17,25 procent.**

Hvis valutakurven er styrket målt ved udløb, vil denne stigning blive lagt til Afkasttillægget, mens en svækkelse af valutakurven målt ved udløb vil blive trukket fra Afkasttillægget. Hertil lægges minimumsindfrielseskursen på 100,00, hvilket giver den samlede indfrielseskurs på PLUS 3 Valuta 2009 (II). Uanset udviklingen i valutakurven kan indfrielseskursen på PLUS 3 Valuta 2009 (II) ikke blive mindre end minimumsindfrielseskursen på DKK 100,00 ved udløb.*** Indfrielseskursen udregnes efter nedenstående formel:

100,00 + Afkasttillæg + valutakurvens udvikling målt ved udløb; dog minimum 100,00.***

Det vurderes, at udviklingen på valutakurven vil være relativt stabil, og afkastet på valutakurven forventes at ligge på mellem -8 og 3 procent målt ved udløb, svarende til en indfrielseskurs på mellem 109,25 og 120,25.**

Risiko

AB Svensk Exportkredit er udsteder af PLUS Valuta 2009 (II).  Det er AB Svensk Exportkredit, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen ved udløb, herunder minimumsindfri­elseskursen på 100 ved udløb. Skulle AB Svensk Exportkredit  få finansielle problemer, kan du risikere at tabe hele investeringen eller en del af den. Du kan finde mere information om Risikofaktorer i Base Prospectus, som kan fås ved henvendelse på info@bankinvest.dk.

AB Svensk Exportkredit har på udstedelsestidspunktet kreditratingen AA+/Aa1 af henholdsvis S&P og Moody's. Derudover risikeres at miste tre kroner pr. obligation samt den alternative rente i to år, hvis afkastet på PLUS 3 Valuta 2009 (II) ikke er positivt.

Nyheder

Børsmeddelelser

19.11.2009 Fondsbørsmeddelelse
26.10.2007 Prospektmeddelelse

Meddelelser

22.11.2007 Tegningsmeddelelse

Materialer

Markedsføring

Faktaark PLUS 3 Valuta 2009 (II) 

Dokumentation

Final Terms
Endelige vilkår

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.