Her er du: Forside/PLUS 5 Index Basis 2008

PLUS 5 Index Basis 2008

OBLIGATIONEN UDLØB 9. OKTOBER 2008

PLUS 5 Index Basis 2008 er til dig, som vil have en solid og samtidig attraktiv investering baseret på høj sikkerhed. Fordelen ved PLUS 5 Index Basis 2008 er, at du deltager i de afkastmuligheder, som aktier og industrimetaller giver samtidig med, at risikoen for at lide tab er minimal.

Din indfrielseskurs på minimum kurs 100 på udløbstidspunktet er sikret ved en valutakurssikret obligation med høj kreditværdighed (AAA-rated på udstedelsestidspunktet, se prospektet for nærmere beskrivelse). Det er dermed en investering med en begrænset risiko samtidig med, at den giver mulighed for at få andel i en stigning i de fem omhyggeligt udvalgte indeks.

For at sikre de attraktive afkastmuligheder på PLUS 5 Index Basis 2008 købes herudover en option, som bliver udstedt af et internationalt anerkendt kreditinstitut.

Indeks

Europæiske aktier

Dow Jones Eurostoxx 50SM består af halvtreds af de største europæiske virksomheder. Europæiske aktier ventes inden for fem år at give et attraktivt afkast bl.a. på baggrund af den forestående østudvidelse og udsigten til stigende økonomisk vækst.

Kinesiske aktier

Økonomer verden over forventer, at det er i Kina, vi vil se de højeste økonomiske vækstrater fremover. Vi har derfor valgt FTSE Xinhua China 25, som indeholder 25 af de største og mest attraktive kinesiske aktier. Indekset afspejler et Kina som, til trods for vækstforventningerne, er billigt prisfastsat.

Bioteknologiske aktier

Nasdaq Biotechnology Index består af bioteknologiaktier fra 75 selskaber, som har gjort store forskningsmæssige fremskridt. Store - endnu ikke fuldt genoprettede - kursfald kombineret med, at mange selskaber har produkter tæt på lancering gør, at vi forventer, at aktierne vil give et attraktivt afkast allerede i nær fremtid.

Danske aktier

KFX-indekset består af de tyve mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs. Indekset dækker pt. 80% af samtlige selskaber på Fondsbørsen målt på markedsværdi, og du får dermed eksponering til lokomotiverne blandt danske selskaber.

Industrimetal

Goldman Sachs Industrial Metals Excess Return omfatter bl.a. metaller som aluminium og kobber. Det er et indeks, som forventes at stige, såfremt væksten i verdensøkonomien øges.

Fakta

PLUS 5 Index Basis 2008
Udløb 9. oktober 2008 (løbetid: 5 år)
Status Børsnoteret
Fondskode DK0003445328
Deltagelsesgrad 107,4%
Udstedelseskurs 100,00 franko
Min. indfrielse ved udløb 100,00
Tegningsperiode 11. september til 1. oktober 2003 kl. 14.00
Pricing day 3. oktober 2003
Betalingsdag (valør) 8. oktober 2003
Indfrielse 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december. Første gang 1. marts 2004.
Udsteder BIG 3 A/S

Sælges eller indfries den indekserede obligation før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

Eksempel

Nedenfor er vist et eksempel på udviklingen i de to obligationers afkast. Havde du købt to tilsvarende fem-årige obligationer med startdato den 30. juni 1998 og slutdato den 30. juni 2003, havde du opnået et afkast, som vist nedenfor. Man skal naturligvis ikke forvente en gentagelse af historiske afkast. Eksemplet er dog interessant, da det dækker over en periode med store udsving i aktiemarkedet.

Eksempel
År Fastlagt indeks Afkast fra 30. juni 1998 indtil fastlåsning
1 Bioteknologi aktier 59,9%
2 Kinesiske aktier* 55,6%
3 Danske aktier 32,1%
4 Europæsiske aktier -8,0%
5 Industrimetal -17,2%
Gennemsnit   24,5%
  Basis Super
Deltagelsesgrad 100% 200%
Indfrielseskurs 124,5 148,9
Afkast p.a. 4,5% 6,2%

Sådan beregnes deltagelsesgraden

Efter køb af obligationselementet og afholdelse af opstarts- og lanceringsomkostninger anvendes restbeløbet til køb af en option på de fem indeks. Prisen på optionen bestemmer den endelige deltagelsesgrad.

Eksempel

Hvis restbeløbet, som bliver tilbage, når obligationselementet er købt og omkostningerne afholdt, er 15 kr., og prisen for en option er 16 kr., bliver deltagelsesgraden 0,94 (15/16) svarende til 94%. Hvis restbeløbet er større end optionsprisen, er deltagelsesgraden over 100%.
*) FTSE Xinhua China 25 har ikke eksisteret i mere end 4 år, hvorfor der er anvendt data for MSCI China for de første 6 mdr. De to indeks er splejset.

De fem indeks er: Nasdaq Biotechnology Index, FTSE Xinhua China 25, KFX-indekset, Dow Jones Eurostoxx 50SM og Goldmann Sachs Industrial Metals Excess Return. Ingen aktieindeks indeholder dividende. Deltagelsesgraden er den andel af afkastet, som du får. I eksemplet anvendes den forventede deltagelsesgrad. Indfrielseskursen opgøres som: 100 + (gennemsnitlig stigning i kurven af de underliggende aktiver x deltagelsesgraden x 100)

Afkast

Dine afkastmuligheder er afhængige af udviklingen i fem indeks, som vi har positive forventninger til i de kommende fem år. Der er omhyggeligt udvalgt fire aktieindeks og et industrimetalindeks.

Hvert år fastlåses afkastet på det indeks, som har opnået det bedste afkast siden produktets start. Herefter bortfalder dette indeks. Sagt med andre ord: Vi tager gevinsten, når den er der! Indeksenes startværdi bliver fastlåst den 6. oktober 2003 (lukkekurs). Dog bliver indekset for de danske aktier fastsat som et gennemsnit af kurserne den 6. oktober og de to følgende børsdage.

Risiko

Sælges eller indfries den indekserede obligation før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold,hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.