Her er du: Forside/PLUS 5 Index Rente 2009

PLUS 5 Index Rente 2009

OBLIGATIONEN UDLØB 15. MAJ 2009

PLUS 5 Index Rente 2009 er en aktierelateret obligation, der består af et obligationselement og et optionselement. Udstedelseskursen er 100.

Obligationselement skal sikre, at obligationen kan indfries til den forventede minimums indfrielseskurs på 100 ved udløb og give en årlig minimumsrente på 1 procent. Optionselementet sørger for, at der bliver udløst et årligt rentetillæg på 6,5 procent fra 2006 til 2009, hvis afkastet på de fem aktieindeks, optionen udstedes på, overstiger afkastbarrieren, der blev fastsat til 13,9 procent på pricing day.

Indeks

Optionen udstedes på disse fem attraktive aktieindeks:

FTSE Xinhua China 25 består af 25 af de største virksomheder på det kinesiske aktiemarked.

Nikkei 225 består af 225 af de større japanske virksomheder.

Dow Jones Eurostoxx 50 SM består af de 50 største europæiske virksomheder.

KFX-indekset (OMXC20) består af de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen A/S).

Nasdaq Biotechnology Index består af 125 primært amerikanske bioteknologiske aktier.

Fakta

PLUS 5 Index Rente 2009
Udløbet 15. maj 2009
(løbetid 5 år)
Status Børsnoteret
Fondskode DK0003449742
Udstedelseskurs 100,00 franko
Forventet
minimumsindfrielsekurs
100,00 (ved udløb)
Kuponrente År 1: 1,0% / År 2-5: 1,0%-7,5% p.a.
Afkastbarriere 13,9 procent
Rentetermin 15. maj
Tegningsperiode 21. april til 6. maj 2004 kl. 14.00
Pricing day 11. maj 2004
Betalingsdag (valør) 14. maj 2004
Børsnotering 14. maj 2004
Førtidig indfrielse 1. september, 1. december, 1. marts og 1. juni. Første gang 1. september 2004. Minimum nominelt 800.000, dog deleligt med 10.000
Udsteder BIG 4 A/S
Skattestatus Som sortstemplet obligation*

Sælges eller indfries PLUS 5 Index Rente 2009 før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

* Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Eksempel

Her kan du se, hvordan afkastet på PLUS 5 Index Rente 2009 ville være blevet, hvis den var udstedt den 31. december 1998 og var løbet til 31. december 2003:

Eksempel
Periode Værdi af indekskurv Rente for den forudgående periode
31.12.98 - 31.12.99 55 procent 1 procent
31.12.99 - 31.12.00 58 procent 1 + 6,5 procent = 7,5 procent
31.12.00 - 31.12.01 34 procent 1 + 6,5 procent = 7,5 procent
32.12.01 - 31.12.02 -5 procent 1 + 6,5 procent = 7,5 procent
31.12.02 - 31.12.03   1 procent

Den samlede renteindtægt blev 24,5 procent, hvilket svarer til et årligt afkast på 4,5 procent før skat.

Afkast

Afkastet på PLUS 5 Index Rente 2009 består af en fast årlig rente på 1 procent plus muligheden for et årligt rentetillæg på 6,5 procent i 2006 - 2009. Rentetillægget udløses første gang i 2006, hvis afkastet på de fem indeks overstiger afkastbarrieren på 13,9 procent målt i forhold til udstedelsestidspunktet.

Det betyder, at renten efter det første år bliver 1 procent, men i de efterfølgende fire år fastsættes ud fra udviklingen på 5 aktieindeks, hvor en tilstrækkelig gunstig udvikling på de globale aktiemarkeder kan medføre, at den samlede rente kan stige til i alt 7,5 procent årligt. Samlet er der altså udsigt til minimum 5 procent og maksimum 31 procent i renteafkast i løbet af de fem år.

Afkastet på de fem aktieindeks beregnes ud fra de officielle lukkekurser på observations­dagene i april. Se nærmere under "Dokumentation".

Risiko

Sælges eller indfries PLUS 5 Index Rente 2009 før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

Minimumsrenten på 1 procent sikres ved, at der investeres i valutakurssikrede obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højest mulige kreditværdighed, AAA.

Optionen, der sikrer det eventuelle rentetillæg, udstedes af et internationalt anerkendt kreditinstitut.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i programdokumentation og udstedelsessupplement.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.