Her er du: Forside/PLUS 5 Index Super 2009

PLUS 5 Index Super 2009

OBLIGATIONEN UDLØB 15. MAJ 2009

PLUS 5 Index Super 2009 er en aktierelateret obligation, der udstedes til kurs 110 franko og ved udløb forventes indfriet til mindst kurs 100. Den endelige indfrielseskurs bestemmes af afkastet fra en option, der er udstedt på en kurv af fem aktieindeks og opgøres årligt efter en såkaldt Himalaya-model.

Efter det første år fastlåses afkastet således på det indeks, der har opnået det bedste afkast det forgangne år. Herefter er der fire indeks tilbage i kurven. Næste år fastlåses optionsafkastet på det af de fire resterende indeks, der derefter har opnået det største afkast og så fremdeles, indtil de fem år er gået, og indfrielseskursen kan beregnes.

PLUS 5 Index Super 2009 henvender sig til investorer, der ønsker en større mulighed for afkast på bekostning af en lidt større risiko. I forhold til PLUS 5 Index Rente 2009 investerer du 10 kroner mere pr. obligation, som du ikke er sikker på at få igen ved udløb. Ved at lægge 10 kr. til din investering øger du deltagelsesgraden og dermed afkastchancerne, da der er flere penge at købe option for.

Indeks

Kinesiske aktier: FTSE Xinhua China 25 rummer 25 af de største virksomheder på det kinesiske aktiemarked. Indekset er, i modsætning til andre meget benyttede indeks, velfordelt i den forstand, at ingen af de 25 virksomheder har en dominerende indflydelse på indeksets kursudsving. Blandt selskaberne finder vi blandt andre teleselskabet China Mobile, råvareproducenten Aluminum Corp. of China, og bilproducenten Denway Motors.

Japanske aktier: Nikkei 225 består af 225 af de større japanske virksomheder. Indekset er kendetegnet ved, at kun syv procent af indekset udgøres af banksektoren. Til gengæld er eksport-orienterede selskaber som Sony, Honda, Toyota og Canon repræsenteret.

Europæiske aktier: Dow Jones Eurostoxx 50 SM består af de 50 største europæiske virksomheder. Virksomhederne har hjemme i et af de 12 lande, der har valgt euroen som betalingsmiddel. På udstedelsestidspunktet er olieselskaberne Royal Dutch Petroleum i Holland og Total i Frankrig samt det tyske industrikonglomerat Siemens og højteknologiske virksomheder som Nokia i Finland blandt selskaberne.

Danske aktier: KFX-indekset (OMXC20) består af de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen A/S).

Bioteknologiske aktier: Nasdaq Biotechnology Index består af bioteknologiaktier fra cirka 125 selskaber, der beskæftiger sig med forskning og udviklingen af nye lægemidler. I denne gruppe finder vi både selskaber, der beskæftiger sig med medicinsk forskning på et meget tidligt stadium og mere modne selskaber, der er langt fremme i udviklingen af bane-brydende lægemidler.

Fakta

PLUS 5 Index Super 2009
Udløb 15. maj 2009
(løbetid; 5 år)
Status Børsnoteret
Fondskode DK0003449825
Udstedelseskurs 110,00 franko
Forventet
minimumsindfrielsekurs
100,00 (ved udløb)
Deltagelsesgrad 175,4 procent
Tegningsperiode 21. april til 6. maj 2004 kl. 14.00
Pricing day 11. maj 2004
Betalingsdag (valør) 14. maj 2004
Børsnotering 14. maj 2004
Førtidig indfrielse 1. september, 1. december, 1. marts og 1. juni. Første gang 1. september 2004. Minimum nominelt 800.000, dog deleligt med 10.000
Udsteder BIG 4 A/S
Skattestatus Som sortstemplet obligation**

Sælges eller indfries den aktierelaterede obligation før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Eksempel

Her kan du se, hvordan afkastet på PLUS 5 Index Super 2009 var blevet, hvis den var udstedt den 31. december 1998 og var løbet til 31. december 2003:

Eksempel
Ultimo året, hvor afkastet låses Indeks Afkast fra 31. december 1998
indtil fastlåsning
1999 Nasdaq Biotechnology 101,6 procent
2000 FTSE Xinhua China 25 59,0 procent
2001 KFX 23,4 procent
2002 Dow Jones Eurostoxx 50 -28,6 procent
2003 Nikkei 225 -22,9 procent
Gennemsnit    26,5 procent

Det gennemsnitlige afkast på 26,5 procent svarer til en indfrielseskurs på 141,30*, hvis deltagelsesgraden havde været på 156 procent. Det giver et samlet årligt afkast før skat på 5,1 procent.

* Indfrielseskursen opgøres som: 100 + (gennemsnitlig stigning i fem indeks x deltagelsesgraden x 100)

Afkast

Hele afkastet på PLUS 5 Index Super 2009 kommer fra en option på en kurv af fem aktieindeks og opgøres årligt i maj på observationsdagene (se nærmere under "Dokumentation"). Efter det første år fastlåses afkastet på det indeks, der har opnået det bedste afkast det forgangne år. Herefter er der fire indeks tilbage i kurven. Næste år fastlåses optionsafkastet på det af de fire resterende indeks, der har opnået det største afkast og så fremdeles, indtil de fem år er gået, og indfrielseskursen kan beregnes.

Den aktierelaterede obligation forventes indfriet til mindst kurs 100 efter fem år. Minimumskursen sikres ved, at der investeres i valutakurssikrede obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højeste mulige kreditværdighed, AAA (se Dokumentation for en nærmere beskrivelse).

Risiko

Sælges eller indfries den aktierelaterede obligation før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

Den aktierelaterede obligation forventes indfriet til mindst kurs 100 ved udløb. Minimumskursen er sikret ved, at der investeres i valutakurssikrede obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højeste mulige kreditværdighed, AAA.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i programdokumentation og udstedelsessupplement.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.