Her er du: Forside/PLUS 5 Index Super 2010

PLUS 5 Index Super 2010

Obligationen udløb den 22. juni 2010

 

Investering i PLUS 5 Index Super 2010*

  • Udstedt til kurs 110
  • Forventet indfriet til minimum kurs 100 ved udløb**
  • Muligheden for et højt afkast kommer fra investeringen i en option knyttet til en kurv af fem indeks i form af et kinesisk aktieindeks, et japansk aktieindeks, et europæisk aktieindeks, et dansk aktieindeks og et amerikansk bioteknologisk aktie-indeks. Hvert indeks vægter med 1/5 i kurven

* For at få den fulde information om obligationen henviser vi til programdokumentation og udstedelsessupplement under Dokumentation.

** Søgt sikret ved investering i en sikkerhedsobligation, som på udstedelsestidspunktet har en AAA-rating. Se nærmere under "Dokumentation".

Indeks

Den attraktive del af PLUS 5 Indeks Super 2010 er optionen, der leverer afkastet ud over den forventede minimumsindfrielseskurs. Optionen følger udviklingen på følgende fem aktieindeks, som vi på udstedelelsestidspunktet har positive forventninger til i den kommende periode:

Kina: FTSE Xinhua China 25 rummer 25 af de største virksomheder på det kinesiske aktiemarked, og hvis aktier kan erhverves af udenlandske investorer.

Japan: Nikkei 225 består af 225 større japanske virksomheder. Ydermere er eksportorienterede virksomheder som Sony, Toyota og Canon repræsenteret i Nikkei-indekset.

Europa: Dow Jones Eurostoxx 50 SM består af de 50 største europæiske virksomheder.

Danmark: KFX-indekset (OMXC20) består af de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen A/S). Selskabet A.P. Møller - Mærsk A/S indgår i KFX-indekset med en vægt på 32 procent på udstedelsestidspunktet. Selskabet har en dominerende position inden for containertrafik.

Bioteknologi: Nasdaq Biotechnology Index består af bioteknologiaktier fra 159 virksomheder (målt den 4. april 2005), der beskæftiger sig med forskning og udvikling af nye lægemidler.

Fakta

PLUS 5 Index Super 2010
Udløb 22. juni 2010
Udstedelseskurs 110
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100 (ved udløb)
Stykstørrelse 100 DKK
Deltagelsesgrad 173,7 procent***
Udstedelsesvaluta DKK
Status Noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstedes af BIG 1 A/S
Tegningsperiode 15. april til 26. maj 2005
Pricing day 31. maj 2005
Noterings- og valørdag 3. juni 2005
Udløb 22. juni 2010
Førtidig indfrielse 1. september, 1. december, 1. marts og 1. juni. Første gang 1. december 2005. Minimum nominelt 800.000, dog deleligt med 10.000
Fondskode DK0030000369
Eventuel aflysning Udstedelsen aflyses, hvis der som minimum ikke kan opnås en deltagelsesgrad på 140 procent
Skattestatus Finansielt instrument****

*** Deltagelsesgraden blev fastsat på Pricing day.

**** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Sælges eller indfries den aktierelaterede obligation før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

Indekskurs


Eksempel på afkaststruktur

Afkast

Afkastet kommer fra en option på de fem aktieindeks og opgøres årligt i juni på observationsdagene (se nærmere i Udstedelsessupplement). Efter det første år fastlåses afkastet på det indeks, der har opnået det bedste afkast det forgangne år. Indekset udgår derefter af kurven. Næste år fastlåses det bedste indeksafkast målt siden start blandt de resterende fire indeks og så fremdeles. Ved udløbstidspunktet tages gennemsnittet af de fem fastlåste indeksafkast og ganges med deltagelsesgraden, hvilket giver det samlede afkast på optionen. Hertil lægges den forventede minimumsindfrielseskurs på 100,00,** hvilket giver obligationens samlede indfrielseskurs.

Sådan udregnes afkast og indfrielseskursen

Først tages summen af de fem fastlåste indekskurs, som vist på grafen:
150 + 139 + 108 + 123 + 95 = 615.

Derefter udregnes det gennemsnitlige indeksafkast:
615/5 = 123 eller 23 procent.

Til sidst findes optionens samlede værdi:
23 procent x 171,2 procent (den forventede deltagelsesgrad***) = 39,38 procent.

Sikkerhedsobligationens værdi plus optionens værdi giver investeringens indfrielseskurs: 100 + 39,38 = 139,38

Risiko

Sælges eller indfries den aktierelaterede obligation før udløb, afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

Den aktierelaterede obligation forventes indfriet til minimum kurs 100 ved udløb. Minimumskursen er søgt sikret ved, at der investeres i obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højeste mulige kreditværdighed, AAA.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i program­dokumentation og udstedelses­supplement.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.