Her er du: Forside/PLUS 5 Vækst Index 2009

PLUS 5 Vækst Index 2009

PLUS 5 Vækst Index 2009 udløb den 17. december 2009


Kurven på PLUS 5 Vækst Index 2009 er blevet fastlåst med følgende afkast:

  • 2005: CECEEUR 47,79998 procent 
  • 2006: Industrimetaller 142,05000 procent 
  • 2007: Fjernøsten 138,74000 procent 
  • 2008: Polske zloty 8,21000 procent
  • 2009: Japanske aktier -10,35643 procent 

Dermed har kurven givet et afkast på 65,29 procent, hvilket ligger over afkastloftet på 20 procent. Obligationen udløber derfor til den maksimale indfrielseskurs på 188,30.

Indeks

Den attraktive del af PLUS 5 Vækst Index 2009 er optionen, der leverer afkastet ud over den forventede minimumsindfrielseskurs. Optionen følger udviklingen på tre attraktive aktieindeks, et metalindeks og en valuta.

Fjernøsten: Vi har valgt en kurv af tre nøje udvalgte, regionale indeks fra henholdsvis Sydkorea, Singapore og Kina.

Japan: Yderligere har vi valgt det japanske indeks Nikkei 225, som er kendetegnet ved at indeholde mange eksportorienterede selskaber.

Østeuropa: Vi har valgt et indeks bestående af store selskaber i tre af de mest udviklede lande: Polen, Tjekkiet og Ungarn.

Zloty: Vi inkluderer desuden en investering i polske zloty.

Industrimetaller: Industrimetalindekset består af fem metaller: aluminium, kobber, bly, nikkel og zink.

Fakta

PLUS Vækst Index 2009
Udløb 17. december 2009
Udstedelseskurs 110,00
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100,00 (ved udløb)
Stykstørrelse 1.000 EUR
Deltagelsesgrad 441,50 procent****
Afkastloft 20 procent
Maksimal indfrielseskurs 188,30 (ved udløb)
Udstedelsesvaluta EUR
Status Noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udsteder BIG 5 A/S
Tegningsperiode 8. november 2004 til 23. november 2004 kl. 16.00
Pricing day 25. november 2004
Betalingsdag (valør) 30. november 2004
Førtidig indfrielse 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december, første gang den 1. juni 2005. Minimum nominelt 100.000, dog deleligt med 1.000
Fondskode DK000345423-9
Eventuel aflysning Udstedelsen aflyses, hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på 350 procent
Skattestatus Som sortstemplet obligation*****

**** Deltagelsesgraden blev fastsat på Pricing day.

***** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Sælges eller indfries den aktierelaterede obligation før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

For at få den fulde information om obligationen henvises til programdokumentation og udstedelsessupplement, som du kan downloade under menupunktet "Materialer" her på hjemmesiden eller få udleveret hos dit pengeinstitut.

Indekskurs

Afkast

Afkastet fra indeksene opgøres årligt i december på observationsdagene (se nærmere i Udstedelsessupplement). Efter det første år fastlåses afkastet på det indeks, der har opnået det bedste resultat. Indekset udgår derefter af kurven. Samme procedure fortsætter de efterfølgende år. Til sidst udregnes det gennemsnitlige afkast. Optionen har et afkastloft på 20 procent. Dette loft gør, at det gennemsnitlige afkast ikke kan overstige 20 procent. Fordelen er, at afkastloftet reducerer optionens pris, hvilket øger deltagelsesgraden og dermed investors endelige afkast. Deltagelsesgraden ganges med det gennemsnitlige afkast, hvilket giver det endelige afkast på optionen. Der skal altså kun 20 procent i gennemsnitligt afkast til, at optionen opnår den maksimale værdi.

Sådan udregnes indfrielseskursen på obligationen:

Først tages summen af de fem fastlåste indekskurser som vist på grafen:
160 + 140 + 110 + 102 + 98 = 610

Derefter udregnes den gennemsnitlige indeksværdi:
610/5 = 122, svarende til 22 procent (nedrundes af afkastloftet til 20 procent)

Til sidst findes optionens samlede værdi:
20 procent x 4,3 (deltagelsesgraden******) = 86 procent.

Sikkerhedsobligationens værdi plus optionens værdi giver investeringens indfrielseskurs:
100 + 86 = 186

****** Den forventede deltagelsesgrad

Risiko

Sælges eller indfries PLUS-obligationen før udløb, afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

PLUS-obligationen forventes indfriet til minimum kurs 100 ved udløb. Minimumskursen er søgt sikret ved, at der investeres i obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højeste mulige kreditværdighed, AAA.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i programdokumentation og udstedelsessupplement.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.