Her er du: Forside/PLUS 7 Index Super 2012

PLUS 7 Index Super 2012

OBLIGATIONEN UDLØB 27. DECEMBER 2012
 

Investering i PLUS 7 Index Super 2012

  • Udstedt til kurs 110
  • Forventes indfriet til minimum kurs 100 ved udløb*
  • Muligheden for et højt afkast kommer fra investeringen i en option knyttet til en kurv af syv aktieindeks som er: Kinesisk, latinamerikansk, østeuropæisk, dansk, tysk, vesteuropæisk og japansk. Hvert indeks vægter med 1/7 i kurven

For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til prospektet under Dokumentation.

* Sikret ved investering i en sikkerhedsobligation, som på udstedelsestidspunktet har den højeste opnåelige rating (AAA). Se nærmere i Prospektet under Dokumentation.

Indeks

Den interessante del af PLUS 7 Index Super 2012 er optionen, der leverer afkastet ud over den forventede minimumsindfrielseskurs. Optionen følger udviklingen på en kurv af syv nøje udvalgte aktieindeks, der består af følgende:

Kina: FTSE Xinhua China 25 rummer 25 af de største virksomheder på det kinesiske aktiemarked, der kan erhverves af udenlandske investorer.

Latinamerika: iShares S&P Latin America 40 Index følger udviklingen på S&P Latin America 40 index, der indeholder selskaber fra Mexico, Brasilien, Argentina og Chile.

Østeuropa: CECE Traded Index EUR omfatter de største selskaber i Ungarn, Tjekkiet og Polen målt på markedskapitalisering.

Danmark: OMXC20 består af de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs (NASDAQ OMX Copenhagen A/S). Selskabet A.P. Møller Mærsk A/S indgår i OMXC20-indekset med en vægt på cirka 33 procent på udstedelsestidspunktet. Selskabet har en dominerende position inden for containertrafik.

Tyskland: DAX består af de 30 mest omsatte aktier på børsen i Frankfurt/M.

Europa: Dow Jones Eurostoxx 50 SM består af de 50 største vesteuropæiske virksomheder.

Japan: Nikkei 225 består af 225 større japanske virksomheder. Disse virksomheder er især kendetegnet ved at være eksportorienteret - som for eksempel Toyota, Sony og Canon.

Fakta

PLUS 7 Index Super 2012
Udløb 27. december 2012
Udstedelseskurs 110
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100 (ved udløb)
Stykstørrelse 100 DKK
Deltagelsesgrad 71,7 procent **
Udstedelsesvaluta DKK
Status Noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udsteder BIG 4 A/S
Tegningsperiode 27. oktober 2005 til 23. november 2005 kl. 14:00
Pricing day 25. november 2005
Noterings- og valørdag 7. december 2005
Udløb 27. december 2012
Førtidig indfrielse 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december, første gang den 1. juni 2006. Minimum nominelt 800.000, dog deleligt med 10.000
Fondskode DK003001199-4
Eventuel aflysning Udstedelsen aflyses, hvis der som minimum ikke kan opnås en deltagelsesgrad på 130 procent
Skattestatus Finansielt instrument***

** Deltagelsesgraden blev fastsat d. 14.03.2011 ifm. delvis førtidig partiel lukning af optionen.

*** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Indekskurs


Eksempel på afkaststruktur

Afkast

Afkastet kommer fra en option på de syv aktieindeks, der opgøres årligt på observationsdagene i december (se Prospektet). Efter det første år fastlåses afkastet på det indeks, der har opnået det bedste afkast det forgangne år. Indekset udgår derefter af kurven. Næste år fastlåses det bedste indeksafkast målt siden start blandt de resterende seks indeks og så fremdeles. Ved udløbstidspunktet tages gennemsnittet af de syv fastlåste indeksafkast og ganges med deltagelsesgraden, hvilket giver det samlede afkast på optionen. Til optionens samlede afkast lægges den forventede minimumsindfrielseskurs på 100,00, hvilket giver obligationens samlede indfrielseskurs.

Eksempel på udregning af afkast og indfrielseskurs

Først tages summen af værdien af de syv fastlåste indeks, som vist på grafen:
130 + 135 + 160 + 145 + 145 + 150 + 165 = 1030

Derefter udregnes det gennemsnitlige afkast: 1030/7 - 100 = 47,14 procent

Til sidst findes optionens samlede værdi:
47,14 procent x 188,80 = 89,00 procent

Sikkerhedsobligationens værdi plus optionens værdi giver investeringens indfrielseskurs:
100 + 89,00 = 189,00

Risiko

Sælges eller indfries den aktierelaterede obligation før udløb, afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

Den aktierelaterede obligation forventes indfriet til minimum kurs 100 ved udløb. Den forventede minimumskurs er søgt sikret ved, at der investeres i obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højest mulige kreditværdighed, AAA.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i Prospektet som udgøres af resumé, registreringsdokument og værdipapirnote.

Nyheder

Nyhedsbreve

07.09.2010 Konkursdividende opgjort i Ambac Assurance Corp.

Børsmeddelelser

19.12.2012 Ordinær indfrielse
24.05.2012 Førtidig indfrielse
27.08.2012 Førtidig indfrielse
24.05.2012 Førtidig indfrielse
24.02.2012 Førtidig indfrielse
08.12.2011 Afkast for indeks
23.11.2011 Førtidig indfrielse
30.09.2011 Supplerende dividende i Amagerbanken af 2011 A/S
25.08.2011 Førtidig indfrielse
15.03.2011 Reduceret deltagelsesgrad
02.03.2011 Forløb af obligationsejermøde
16.02.2011 Indkaldelse til obligationsejermøde efter Amagerbankens konkurs (annonce)
16.02.2011 Fuldstændigt forslag til dagsordenens punkt 5
16.02.2011 Fuldstændigt forslag til dagsordenens punkt 6
15.02.2011 Indkaldelse til obligationsejermøde efter Amagerbankens konkurs (børsmeddelelse)
08.02.2011 Påvirkning af Amagerbankens konkurs
09.12.2010 Afkast for indeks
24.11.2010 Førtidig indfrielse
25.08.2010 Førtidig indfrielse
29.03.2010 Forløb af ordinær generalforsamling
26.03.2010 Årsrapport 2009
18.03.2010 Indkaldelse til generalforsamling
25.02.2010 Førtidig indfrielse
14.12.2009 Indexudvikling
16.10.2009 Fondsbørsmeddelelse om supplerende regnskabsinfo
16.10.2009 Supplerende regnskabsinfo
28.08.2009 Halvårsrapport 2009
25.08.2009 Førtidig indfrielse
20.05.2009 Førtidig Indfrielse
18.05.2009 Information om status på CDO-sikkerhedsobligationer for PLUS-obligationer
17.04.2009 Årsrapport 2008
09.12.2008 Indexudvikling
02.12.2008 Forløb ekstraordinær generalforsamling
28.11.2008 Førtidig Indfrielse
29.08.2008 Halvårsrapport 2008
26.05.2008 Førtidig indfrielse
03.04.2008 Årsrapport 2007
05.12.2007 Indexudvikling
26.11.2007 Førtidig indfrielse
24.08.2007 Førtidig indfrielse
28.03.2007 Årsrapport 2006
22.02.2007 Førtidig indfrielse
08.02.2007 Indfrielsesgebyr 2007
20.12.2006 Finanskalender for 2007
06.12.2006 Indexudvikling
24.11.2006 Førtidig indfrielse
24.08.2006 Halvårsrapport 2006
29.05.2006 Førtidig indfrielse, revideret
24.05.2006 Førtidig indfrielse
31.03.2006 Forløb af ordinær generalforsamling
30.03.2006 Årsrapport 2005
21.03.2006 Indkaldelse ordinær generalforsamling
03.02.2006 Indfrielsesgebyr
09.12.2005 Finanskalender 2006
05.12.2005 Tegningsmeddelelse
05.12.2005 Startværdi
24.10.2005 Prospektmeddelelse

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.