Her er du: Forside/PLUS 7 Index Super 2013

PLUS 7 Index Super 2013

OBLIGATIONEN UDLØB 27. DECEMBER 2013
 

Investering i PLUS 7 Index Super 2013*

  • Mulighed for et højt afkast bestemt af en kurv af tre europæiske aktieindeks og en valutaposition med kinesiske renminbi over for den amerikanske dollar og euroen.
  • Udstedt til kurs 110,00. Forventes indfriet til kurs 100,00 ved udløb**.

* For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til resumé, registreringsdokument og værdipapirnote under Dokumentation.

** Søgt sikret ved investering i en sikkerhedsobligation, som på udstedelsestidspunktet har den højeste opnåelige rating (AAA). Se nærmere i Prospektet.

Afkastgrundlaget

PLUS 7 Indeks Super 2013 er baseret på en himalaya-option, hvori der indgår i alt tre forskellige europæiske aktieindeks. Hvert aktieindeks indgår to gange i kurven. Dertil kommer én valutaposition: Lang kinesiske renminbi og kort 80 procent amerikanske dollar samt 20 procent euro. Kurven ser ud som følger:

  • OMXC20 (dansk aktieindeks)
  • OMXC20
  • DAX (tysk aktieindeks)
  • DAX
  • Dow Jones Eurostoxx 50 SM (europæisk aktieindeks)
  • Dow Jones Eurostoxx 50 SM
  • Lang kinesiske renminbi mod kort 80 procent amerikanske dollar og 20 procent euro

Som det ses, indgår tre aktieindeks i kurven to gange. Det betyder, at hvis eksempelvis DAX-indekset giver det højeste afkast efter det første år, så fastlåses afkastet på det ene DAX-indeks, og det ene af de to DAX-indeks udgår af kurven. Det andet DAX-indeks fortsætter i kurven.

Fakta

PLUS 7 Index Super 2013
Udløb 27. december 2013
Udstedelseskurs 110,00
Fondskode DK003003833-6
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100,00* (ved udløb)
Stykstørrelse og valuta Nominelt 100,00 DKK
Løbetid 7 år
Udsteder BIG 6 A/S
Tegningsperiode 24. oktober til 23. november 2006
Deltagelsesgrad 72,7 procent***
Pricing day 27. november 2006
Notering/
udstedelse/
valør
NASDAQ OMX Copenhagen A/S, den 6. december 2006
Førtidig indfrielse Kvartalsvis, første gang 1. juni 2007, minimum nominelt 800.000, dog deleligt med 10.000
Eventuel aflysning PLUS 7 Index Super 2013 aflyses, hvis deltagelsesgraden ikke som minimum kan fastsættes til 150,00 på Pricing day
Skattestatus Finansielt instrument****

* For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til prospektet og tillæg til prospekt, som du kan få udleveret hos dit pengeinstitut eller hente fra www.plusinvest.dk.

** Sikret ved investering i en sikkerhedsobligation, som på udstedelsestidspunktet har den højeste opnåelige rating (AAA).

*** Deltagelsesgraden blev fastsat d. 15.03.2011 ifm. delvis førtidig partiel lukning af optionen.

**** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Eksempel på mulig indeksudvikling

Eksempel på udregning af afkast og indfrielseskursen

Først tages summen af værdierne for de syv fastlåste indeks, som vist på grafen: 135 + 135 + 160 + 150 + 110 + 165 + 175 = 1030

Derefter udregnes det gennemsnitlige afkast: 1030/7 - 100 = 47,14 procent. Til sidst findes optionens samlede værdi: 47,14 procent x 203 procent (den forventede deltagelsesgrad***) = 95,69 procent. Sikkerhedsobligationens værdi plus optionens værdi giver investeringens indfrielseskurs: 100 + 95,69 = 195,69.

Afkastet

Afkastet bestemmes af en option på to gange tre aktieindeks samt en valutaposition med kinesiske renminbi mod 80 procent amerikanske dollar/20 procent euro. Disse opgøres årligt i december på observationsdagene (se Prospektet). Efter det første år fastlåses afkastet på det indeks i kurven, der har opnået det bedste afkast det forgangne år. Indekset udgår derefter af kurven. Næste år fastlåses det bedste afkast målt siden start blandt de resterende seks indeks og så fremdeles. Ved udløbstidspunktet tages gennemsnittet af de syv fastlåste indeksafkast, og det ganges med deltagelsesgraden, hvilket giver det samlede afkast på optionen. Til optionens samlede afkast lægges den forventede minimumsindfrielseskurs på 100,00**, hvilket giver obligationens samlede indfrielseskurs.

** Søgt sikret ved investering i en sikkerheds­obligation, som på udstedelses­tidspunktet har den højeste opnåelige rating (AAA).

Risiko

Sælges eller indfries PLUS-obligationen før udløb, afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

PLUS-obligationen forventes indfriet til minimum kurs 100 ved udløb. Den forventede minimumskurs er søgt sikret ved, at der investeres i obligationer, som på udstedelsestidspunktet har den højeste mulige kreditværdighed, AAA.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i Prospektet som udgøres af resumé, registreringsdokument og værdipapirnote.

Nyheder

Børsmeddelelser

18.12.2013 Ordinær indfrielse 2013
26.08.2013 Halvårsrapport 2013
06.12.2012 Afkast for indeks
27.08.2012 Førtidig indfrielse
08.12.2011 Afkast for indeks
23.11.2011 Førtidig indfrielse
30.09.2011 Supplerende dividende i Amagerbanken af 2011 A/S
16.03.2011 Reduceret deltagelsesgrad
02.03.2011 Forløb af obligationsejermøde
16.02.2011 Indkaldelse til obligationsejermøde efter Amagerbankens konkurs (annonce)
16.02.2011 Fuldstændigt forslag til dagsordenens punkt 5
16.02.2011 Fuldstændigt forslag til dagsordenens punkt 6
15.02.2011 Indkaldelse til obligationsejermøde efter Amagerbankens konkurs (børsmeddelelse)
08.02.2011 Påvirkning af Amagerbankens konkurs
09.12.2010 Afkast for indeks
25.08.2010 Førtidig indfrielse
26.05.2010 Førtidig indfrielse
29.03.2010 Forløb af ordinær generalforsamling
26.03.2010 Årsrapport 2009
18.03.2010 Indkaldelse til generalforsamling
25.02.2010 Førtidig indfrielse
14.12.2009 Indexudvikling
23.11.2009 Førtidig indfrielse
16.10.2009 Fondsbørsmeddelelse om supplerende regnskabsinfo
16.10.2009 Supplerende regnskabsinfo
28.08.2009 BIG 6 Halvårsrapport 2009 
25.08.2009 Førtidig indfrielse
18.05.2009 Information om status på CDO-sikkerhedsobligationer for PLUS-obligationer
09.12.2008 Indexudvikling
02.12.2008 Forløb ekstraordinær generalforsamling
29.08.2008 Halvårsrapport 2008
03.04.2008 Årsrapport 2007
06.12.2007 Indexudvikling
26.11.2007 Førtidig indfrielse
24.08.2007 Førtidig indfrielse
28.03.2007 Årsrapport 2006
20.12.2006 Finanskalender for 2007
06.12.2006 Startværdier
06.12.2006 Tegningsmeddelelse
23.10.2006 Prospektmeddelelse
23.10.2006 Prospekt

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.