Her er du: Forside/PLUS Extrarente 2008

PLUS Extrarente 2008

OBLIGATIONEN UDLØB 4. APRIL 2008

PLUS Extrarente 2008 kombinerer en solid investering med muligheden for en høj årlig rente på op til 10% p.a. Gennem hele løbetiden udbetales årligt en minimumsrente på 1% (2,5% p.a. det første år), men du har som sagt mulighed for mere. PLUS Extrarente 2008 blev udstedt i sommeren 2003.

Indeks

Dine fordele

Fordelen ved PLUS Extrarente 2008 er, at obligationen er etableret som en variabelt forrentet obligation med en fast årlig minimumsrente og mulighed for et rentetillæg på helt op til 9%. Fordelene samlet:

  • mulighed for renteafkast på 10%
  • mulighed for rentetillæg på op til 9% (år 1 udbetales der ikke rentetillæg)
  • fast årlig minimumsrente på 1% (første år dog 2,5% p.a.)
  • høj sikkerhed, minimal risiko

Din sikkerhed og samtidig din mulighed

PLUS Extrarente 2008 var på udstedelsestidspunktet baseret på en solid AAA-rated fastforrentet obligation og en option. Optionsdelen giver mulighed for et rentetillæg oven i den garanterede minimumsrente. Optionen er baseret på udviklingen i det europæiske aktieindeks Dow Jones Eurostoxx 50 SM.

Fakta

PLUS Extrarente 2008
Udløb 4. april 2008 (løbetid: 5 år)
Status Børsnoteret
Fondskode DK000344257-2
Sikkerhedsgrænse -6,0 procent
Min. indfrielse ved udløb Kurs 100,00
Kuponrente År 1: 2,5% / År 2-5: 1,0%-10,0% p.a.
Rentetermin 4. april
Tegningskurs 100,00 franko
Tegningsperiode 25. februar til 10. marts 2003 kl. 14.00
Pricing day 12. marts 2003
Betalingsdag (valør) 4. april 2003
Indfrielse 1. marts, 1. juni eller 1. september, 1. december
Udsteder BIG 2 A/S

Sikkerhedsgrænse

PLUS Extrarente 2008

Afkast

Din fortjeneste med PLUS Extrarente 2008

Med PLUS Extrarente 2008 får du mulighed for et samlet renteafkast på op til 10% hvert år i investeringsperioden (i år 1 er renten dog 2,5% p.a.).

Ved køb af PLUS Extrarente 2008 har du allerede sikret din indskudte kapital og mere til. Obligationen udstedes til kurs 100 og indfries til kurs 100 ved udløb. Samtidig er du garanteret din udbetalte minimumsrente på 1% p.a. Derudover får du med PLUS Extrarente 2008 muligheden for et årligt rentetillæg på op til 9%. Det samlede renteafkast udbetales helårligt bagud til obligationsejerne.

Hvordan var det gået?

PLUS Invest har foretaget en beregning på historiske data. Havde du købt et tilsvarende 5-årigt produkt med samme sikkerhedsgrænse (-6,0%) hver måned siden primo januar 1990 og frem til primo januar 1998 (sidstnævnte ville have udløbet primo 2003), ville den gennemsnitlige kuponrente på produkterne have været 5,8% p.a.

Sikkerhedsgrænse

Obligationens årlige renteafkast beregnes i helårlige perioder. For PLUS Extrarente 2008 gælder det, at første år tilskrives 2,5 procent i kuponrente. De efterfølgende år udbetales der mindst 1,0 procent i årlig kuponrente. Rentetillægget tilskrives på basis af det månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM i det foregående år. Såfremt det laveste månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM er minus 6,0 procent (sikkerhedsgrænsen) eller højere, udbetales maksimumsrentetillægget på 9,0 procent. Hvis det laveste månedlige afkast ligger i området fra minus 6,0 til og med -9,0 procent, vil det samlede årlige kuponrentetillæg variere mellem 0,0 og 3,0 procent. Såfremt det laveste månedlige afkast er lavere end minus 9,0 procent, udbetales alene minimumsrenten på 1,0 procent.

Risiko

Risikofaktorer

Sælges obligationerne før udløb afhænger salgskursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på de to obligationsprodukter kan være under 100. Hovedstolen og minimumsrenten er sikret af udstederen med sikkerhedsobligationen, som på udstedelsestidspunktet er AAA-ratede obligationer. Tillægsrenten er sikret af optionsmodparten.

Risiko

Rekordlav rente

Obligationsejerne har oplevet mere eller mindre konstante rentefald de seneste år og dermed fået pæne afkast på deres obligationsinvesteringer. Men med det nuværende lave renteniveau er der ikke det samme potentiale for rentefald og dermed heller ikke det samme fremtidige afkastpotentiale. Men med de to nye PLUS Invest obligationer har vi sammensat to obligationer, som både sikrer minimumsrenten og muligheden for høje rentetillæg.

Din hovedstolssikring

Som sikkerhed for din hovedstol og din minimumsrente udstedes PLUS Extrarente 2008 med sikkerhed i sikkerhedsobligationer som på udstedelsestidspunktet var AAA-ratede obligationer. Det er ensbetydende med absolut højst opnåelige kreditvurdering, hvilket er identisk med den danske stats kreditværdighed. For at sikre rentetillægget på de to nye PLUS obligationer ligger der en option, som vil blive udstedt af et internationalt anerkendt kreditinstitut.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.