Her er du: Forside/PLUS Global 2007

PLUS Global 2007

OBLIGATIONEN UDLØB 4. JANUAR 2007

PLUS Global 2007 er en global investering, der dækker de store aktiemarkeder - USA, Europa og Japan. Investeringen består af en obligationsdel og en optionsdel. PLUS Global 2007 blev udstedt i foråret 2003.

Indeks

Over 800 af verdens toneangivende aktier

Optionen i PLUS Global 2007 består af en kurv med fire førende aktieindeks. Hvert indeks vægter med 25% på udstedelsestidspunktet. Tilsammen indeholder de fire indeks over 800 af verdens største aktier:

Fakta

PLUS Global 2007
Udløb 4. januar 2007
Status Børsnoteret, ikke rentebærende
Fondskode DK000344052-7
Udsteder BIG 1 A/S
Deltagelsesgrad 80,828%
Tegningskurs Kurs 105,00 franko
Tegningsperiode 11. september - 24. september 2002
Min. indfrielse ved udløb Kurs 100,00
Pricing day 26. september 2002
Betalingsdag (valør) 2. oktober 2002
Indfrielse 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december hvert år

Konstruktion

PLUS Global 2007

Afkast

Opgørelse af afkast

Aktieindeksenes værdi opgøres som et gennemsnit af kurserne på fire årlige datoer (1. oktober 2006, 1. november 2006, 1. december 2006 og 22. december 2006). Afkastet bliver målt i lokal valuta og er derfor ikke påvirket af udsving på dollar, euro, schweizerfranc og yen. PLUS Global 2007 har en løbetid på 4 år og 3 måneder.Afkastet på PLUS Global 2007 er bestemt af to faktorer: Kursstigningen på de aktieindeks, som optionen er knyttet til, samt en deltagelsesgrad:

kursstigning på aktieindeks x deltagelsesgrad = afkast

Sådan beregnes kursstigning på aktieindeks

Aktieindeksenes værdi opgøres som et gennemsnit af kurserne på fire fastsatte datoer, der ligger inden for de sidste tre måneder inden investeringens udløb. På den måde undgår du, at en "dårlig kursdag", der uheldigvis falder tæt på udløbsdagen, ødelægger dit afkast. Hvis aktieindeksene er steget, realiseres optionen. Hvis aktieindeksene i gennemsnit er faldet har optionen ingen værdi. Du får dog stadig din oprindelige hovedstol udbetalt.

Sådan beregnes deltagelsesgraden

Efter køb af obligationen anvendes restbeløbet til køb af optionen. Prisen på optionen bestemmer den endelige deltagelsesgrad.

Eksempel:

Hvis den rest, som er tilbage, når obligationselementet er købt og omkostningerne afholdt, er 20 kr., og prisen for en option er 22 kr., bliver deltagelsesgraden 0,91 (20/22) svarende til 91%. Hvis overskuddet er større end optionsprisen, vil deltagelsesgraden tilsvarende være over 100%.

Den endelige deltagelsesgrad offentliggøres umiddelbart efter tegningens afslutning og inden den aktieindekserede obligation børsnoteres.

Sikkerhed fra starten

Den overvejende fordel ved aktieindekserede obligationer er, at du på forhånd er sikret mod tab. Hovedstolsgarantien sikrer dig, at der er "bund" i investeringen. Obligationen sørger for, at du som minimum får din oprindelige hovedstol tilbage, hvis du beholder investeringen til udløb.

Risiko

Fordelen ved PLUS Global 2007 er, at tabsrisikoen på forhånd er begrænset. Sikkerhedsobligationen sikrer, at der er "bund" i investeringen. Hvis ud beholder investeringen til udløb, får du som minimum din oprindelig hovedstol tilbage.

Dit afkast ved udløb vedforskellige stigninger på aktieindeksene, deltagelsesgrad: 90%
Stigning på aktieindeks Afkast Hovedstol Udbetaling
-25% 0 100.000 100.000
0% 0 100.000 100.000
25% 22.500 100.000 122.500
50% 45.000 100.000 145.000
100% 90.000 100.000 190.000
150% 135.000 100.000 235.000

Afkast/risiko

Hvis aktieindeksene i gennemsnit er steget, når obligationen udløber, realiseres optionen, og du får afkastet udbetalt sammen med hovedstolen. Hvis aktieindeksene i gennemsnit er faldet, realiseres optionen ikke. Du får alene din oprindelige hovedstol (kurs 100) udbetalt.

Kreditrisiko

Obligationsdelen i PLUS Global 2007 består af en solid dansk realkreditobligation med en høj kreditværdighed. Der er i praksis ingen risiko for, at obligationen ikke stiger til den forventede kurs 100.

Du giver afkald på alternativ-renten

Selvom der ikke er en egentlig tabsrisiko ved PLUS Global 2007, er sikkerheden ikke gratis. Som investor giver du afkald på de renter, du ellers kunne have fået ved at investere i almindelige obligationer, mod til gengæld at få muligheden for en aktiegevinst.

Nyheder

PLUS Invest udsender løbende meddelelser om nye tilbud og andre tiltag. Her kan du læse nyhederne:

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev 1/2005

Børsmeddelelser

28.03.2007 Årsrapport 2006
29.12.2006 Ordinær indfrielse
20.12.2006 Finanskalender for 2007
24.11.2006 Førtidig indfrielse
21.11.2006 Indløsning af superkupon
25.08.2006 Førtidig indfrielse
24.08.2006 Halvårsrapport 2006
22.08.2006 Førtidig indfrielse, superkupon
24.05.2006 Førtidig indfrielse
19.05.2006 Førtidig indfrielse, superkupon
31.03.2006 Forløb af ordinær generalforsamling
30.03.2006 Årsrapport 2005
21.03.2006 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
24.02.2006 Førtidig indfrielse
03.02.2006 Indfrielsesgebyr
09.12.2005 Finanskalender 2006
24.11.2005 Førtidig indfrielse
21.11.2005 Førtidig indfrielse
31.08.2005 Delårsrapport 1. halvår 2005
26.08.2005 Førtidig indfrielse
11.08.2005 Finanskalender - revideret
30.05.2005 Førtidig indfrielse
20.05.2005 Førtidig indfrielse
03.05.2005 Ekstraordinær generalforsamling
23.02.2005 Førtidig indfrielse
25.11.2004 Førtidig indfrielse
26.08.2004 Førtidig indfrielse
18.08.2004 Halvårsmeddelelse 2004
02.06.2004 Førtidig indfrielse
17.03.2004 Årsrapport fra BIG 1 A/S
22.01.2004 Førtidig indfrielse
19.11.2003 Superkupon Obligation nr. 1
20.08.2003 Fondsbørsmeddelelse
30.09.2002 Startværdi indeks
26.09.2002 Tegningsmeddelelse
03.09.2002 Prospektmeddelelse

Pressemeddelelser

26.09.2002 PLUS Global 2007 - Første produkt fra PLUS Invest
03.09.2002 PLUS Global 2007 - Investér i aktier med størst mulig sikkerhed

Materialer

Markedsføring

Brochure: PLUS Global 2007

Dokumentation

Prospekt: PLUS Global 2007

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.