Her er du: Forside/PLUS Japan 2009

PLUS Japan 2009

OBLIGATIONEN UDLØB 26. MARTS 2009

  • PLUS Japan 2009 er en struktureret obligation med en løbetid på to år, hvor afkastet afhænger af udviklingen på det japanske aktieindeks TOPIX.
  • Obligationen har en udstedelseskurs på 103,00 og en minimum indfrielseskurs på 100,00 ved udløb sikret af Barclays Bank PLC.
  • Obligationen er konstrueret med et afkastloft på TOPIX-indekset på 28,8 procent, hvilket giver en maksimal indfrielseskurs på 131,68. **

* For at få yderligere information om PLUS Japan 2009 henvises til Endelige Vilkår under Dokumentation. Med hensyn til den skattemæssige behandling henvises til siden vedrørende skattemæsige forhold.

** Afkastloftet blev fastsat på Pricingdagen den 14. marts 2007.

Det japanske aktiemarked

PLUS Japan 2009 er baseret på det japanske aktieindeks TOPIX. TOPIX er et bredt aktieindeks på udstedelsestidspunktet, der indeholder 1.710 forskellige aktier, og hvor 33 industrielle sektorer er repræsenteret.

Hovedstolssikring ved udløb

Der er imidlertid forskellige usikkerhedsmomenter ved at investere i det japanske aktiemarked. De­flationen har tidligere vist sig sejlivet, og det japanske marked vil reagere negativt, hvis det globale makroøkonomiske klima forværres. Således kan en eventuel økonomisk afmatning i USA og Kina få stor betydning for den japanske økonomi. PLUS Japan 2009 er konstrueret således, at investo­ren får adgang til en betydelig del af det japanske aktiemarkeds potentiale, men samtidig løber en begrænset risiko. Således er investoren ved udløbstidspunktet sikret hovedstolen af Barclays Bank PLC, hvis opsvinget i den japanske økonomi lader vente på sig. Imidlertid vil positive afkast i TOPIX-indekset op til afkastloftet på 28,8 procent indgå i beregningen af indfrielseskursen ved udløb.**

Fakta

PLUS Japan 2009
Udløb 26. marts 2009
Udstedelseskurs 103,00
Fondskode DK003004600-8
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100,00 (ved udløb) sikret af udsteder, Barclays Bank PLC
Stykstørrelse og valuta Nominelt 100,00 DKK
Udsteder Barclays Bank PLC
Tegningsperiode 16. februar - 12. marts 2007
Deltagelsesgrad 110 procent
Afkastloft** 28,8 procent
Pricingdag 14. marts 2007
Notering/
udstedelse/
valør
NASDAQ OMX Copenhagen A/S, den 26. marts 2007
Førtidig indfrielse Løbende indfrielse, dog minimum nominelt 800.000,00
Skattestatus Finansielt instrument***

* For at få yderligere information om PLUS Japan 2009 henvises til Endelige Vilkår, som udleveres hos det lokale pengeinstitut eller hentes fra www.plusinvest.dk.

** Afkastloftet blev fastsat på Pricingdagen den 14. marts 2007.

*** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Afkastforløb


Afkast

Afkastet bestemmes af udviklingen i det japanske aktieindeks TOPIX. Afkastet opgøres på baggrund af de officielle lukkekurser på 5 angivne dage i marts 2009 (se nærmere i Prospektet). På udløbstidspunktet opgøres afkastet som 110 procent af TOPIX' afkast. Hertil lægges minimums-indfrielseskursen på 100,00 ved udløb, hvilket giver den samlede indfrielseskurs for PLUS Japan 2009. Der er et loft for TOPIX' afkast ved udløb, der medfører, at TOPIX' afkast ikke kan indgå i beregningen af indfrielseskursen med mere end 28,8 procent**. Uanset udviklingen i TOPIX kan indfrielseskursen ved udløbstidspunktet på PLUS Japan 2009 ikke blive mindre end minimums-indfrielseskursen på 100,00 (se "Risiko"). Afkastforløbet er illustreret i ovenstående graf.

Eksempel

Hvis afkastet på TOPIX-indekset kan opgøres til 28,8 procent ved udløb, bliver indfrielseskursen på PLUS Japan 2009 dermed 131,68, beregnet som 110 procent gange 28,8 procent plus 100,00.**

** Afkastloftet blev fastsat på Pricingdagen den 14. marts 2007.

Risiko

Barclays Bank PLC er udsteder af PLUS Japan 2009. Det er Barclays Bank PLC, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen ved udløb, herunder minimumsindfri­elseskursen på 100 ved udløb. Skulle Barclays Bank PLC få finansielle problemer, kan du risikere at tabe hele investeringen eller en del af den. Du kan finde mere information om Risikofaktorer i Base Prospectus, som kan fås ved henvendelse på info@bankinvest.dk.

Barclays Bank PLC har på udstedelsestidspunktet kreditratingen AA/Aa1 af henholdsvis S&P og Moody's. Derudover risikeres et tab på tre kroner per obligation, hvis afkastet på optionen ikke er positivt samt den alternative rente i to år.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.