Her er du: Forside/PLUS Østeuropa 2009

PLUS Østeuropa 2009

PLUS Østeuropa 2009 udløb den 17. december 2009


Det underliggende indeks i PLUS Østeuropa 2009, CECEEUR, er faldet 4,22 procent siden start og obligationen udløb derfor i kurs 100.

Indeks

Vi satser på Østeuropa

Optionen leverer afkastet ud over den forventede minimumsindfrielseskurs for PLUS Østeuropa 2009. Optionen leverer afkastet på indekset CECE Traded Index EUR, som p.t. omfatter 27 store østeuropæiske selskaber med rødder i Polen, Tjekkiet og Ungarn.

CECE Traded Index EUR: Indekset omfatter de største selskaber i Polen, Tjekkiet og Ungarn målt på markedskapitalisering. Selskaberne i indekset er især aktive inden for den finansielle sektor, der dels er krumtap i erhvervsudviklingen, dels central i finansieringen af den øgede levestandard. Andre selskaber er inden for telekommunikation, medier, minedrift samt industriproduktion af forskellig slags.

Fakta

PLUS Østeuropa 2009
Udløb 17. december 2009
Udstedelseskurs 110,00
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100,00 (ved udløb)
Stykstørrelse 1.000 EUR
Deltagelsesgrad 118,60 procent****
Afkastloft 50 procent
Maksimal indfrielseskurs 159,30 (ved udløb)
Udstedelsesvaluta EUR
Status Noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udstedes af BIG 5 A/S
Tegningsperiode 8. november 2004 til 23. november 2004 kl. 16.00
Pricing day 25. november 2004
Noterings- og betalingsdag 30. november 2004
Førtidig indfrielse 1. marts, 1. juni, 1. september eller 1. december, første gang den 1. juni 2005. Minimum nominelt 100.000, dog deleligt med 1.000
Fondskode DK000345458-5
Eventuel aflysning Udstedelsen aflyses, hvis der ikke som minimum kan opnås en deltagelsesgrad på 110 procent.
Skattestatus Som sortstemplet obligation*****

**** Deltagelsegraden blev fastsat på Pricing day

***** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Sælges eller indfries PLUS Østeruopa 2009 før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

For at få den fulde information om obligationen henvises til programdokumentation og udstedelsessupplement, som du kan downloade under menupunktet "Materialer" her på hjemmesiden eller få udleveret hos dit pengeinstitut.

Indekskurs

Afkast

Afkastet på indekset beregnes som det gennemsnitlige afkast på indekset ud fra de sidste 12 måneder af obligationens løbetid, i alt 13 observationer. Optionen har et afkastloft på 50 procent. Fordelen er, at afkastloftet reducerer optionens pris, hvilket øger deltagelsesgraden. Deltagelsesgraden ganges med det gennemsnitlige afkast på højest 50 procent, hvilket giver det endelige afkast på optionen.

Sådan udregnes indfrielseskursen på obligationen:

Først tages summen af de 13 observationer (12 måneder) som vist på grafen:
154 + 150 + 154 + 155 + 154 + 156 + 154 + 158 + 157 + 152 + 147 + 145 + 140 = 1976

Derefter udregnes den gennemsnitlige indeksværdi:
1976 / 13 = indeksværdi 152, svarende til 52 procent (nedrundes af afkastloftet til 50 procent)

Til sidst findes optionens samlede værdi:
50 procent x 1,25 (deltagelsesgraden******) = 62,5 procent.

Sikkerhedsobligationens værdi plus optionens værdi giver investeringens indfrielseskurs:
100 + 62,5 = 162,5

****** den forventede deltagelsesgrad

Risiko

Sælges eller indfries PLUS Østeuropa 2009 før udløb afhænger kursen af de dagsaktuelle markedsforhold, hvorfor kursen på obligationen kan være under 100.

PLUS Østeuropa 2009 forventes indfriet til mindst kurs 100 ved udløb. Minimumskursen er søgt sikret ved, at der investeres i obligationer, som på udstedelses­tidspunktet har den højest mulige kreditværdighed, AAA.

Risikofaktorerne er nærmere beskrevet i program­dokumentation og udstedelses­supplement.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.