Her er du: Forside/PLUS Trekløver 2010

PLUS Trekløver 2010

OBLIGATIONEN UDLØB 1. SEPTEMBER 2010 

Investering i PLUS Trekløver 2010*

  • PLUS Trekløver 2010 er en struktureret obligation, hvor afkastet bestemmes af udviklingen i en kurv af tre valutaer:
  • Brasilianske real, tyrkiske lira og russiske rubler over for euroen.
  • Afkastpotentialet på PLUS Trekløver 2010 er højt, og risikoen er begrænset, idet PLUS Trekløver 2010 ved udløb er sikret indfrielse til minimum kurs 100 af KommuneKredit.

* For at få den fulde information om obligationen, herunder om beskatning og risiko, henvises til Informationsmaterialet under Dokumentation.

Tre spændende valutaer

PLUS Trekløver 2010 tager udgangspunkt i investering i en kurv af tre attraktive valutaer: brasilianske real, tyrkiske lira og russiske rubler over for euroen.

PLUS Trekløver 2010 er ved udløb sikret indfrielse til minimum kurs 100,00 af KommuneKredit.

Fakta

PLUS Trekløver 2010
Udløb 1. september 2010
Udstedelseskurs 103
Forventet
minimumsindfrielseskurs
100 (ved udløb)
Stykstørrelse 100,00 DKK
Bonuskupon 40,90 procent*
Udstedelsesvaluta DKK
Status Noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Udsteder KommuneKredit
Tegningsperiode 5. - 29. maj 2008
Pricingdag 3. juni 2008
Noterings- og betalingsdag 12. juni 2008
Fondskode DK0030102447
Skattestatus Fordring i fremmed valuta (udenlansk obligation)**
Eventuel aflysning
Obligationen aflyses, hvis der ikke kan opnås en bonuskupon på minimum 20 procent på pricingdagen. Udsteder vil endvidere aflyse obligationen, såfremt der ikke opnås en minimumstegning på nominelt 50 millioner DKK.

* Den endelige bonuskupon for PLUS Trekløver 2010 blev den 3. juni 2008 fastsat til 40,90 procent, hvilket er markant bedre end den forventede bonuskupon. Bonuskuponen bestemmer afkastintervallet for PLUS Trekløver 2010 og vil afhænge af markedsvilkårene på datoen for fastsættelsen, herunder renteniveauet i Danmark og volatiliteten for de tre valutaer. Den endelige bonuskupon kan blive såvel højere som lavere end det indikerede niveau.

** Se Skat for en gennemgang af de skattemæssige forhold med mere.

Historisk udvikling

Gode afkastmuligheder

Med PLUS Trekløver 2010 er der potentiale for et særdeles attraktivt afkast, hvis de tre valutaer bliver styrket. Alt efter hvordan valutakurven udvikler sig, er der tre forskellige scenarier for mulige afkast:

  1. Hvis afkastet på valutakurven ligger imellem 0 og 40,90* procent ved udløb, får investor 40,90* procent i afkast.
  2. Hvis afkastet på valutakurven er mere end 40,90* procent ved udløb, får investor afkastet.
  3. Hvis afkastet på valutakurven er mindre end 0 procent ved udløb, så får investor intet afkast, men er sikret minimumsindfrielsen til kurs 100.

Selvom valutaerne fastholder det nuværende niveau, er der stadig mulighed for et pænt afkast på PLUS Trekløver 2010. 

 

Hovedstolssikring

Inflationen i emerging markets-landene er stadig højere end i de udviklede lande, og det kan således ikke udelukkes, at yderligere stigende inflation eller politiske og økonomiske forhold kan påvirke de tre valutaers udvikling i en negativ retning. Landene bliver også påvirket af eksterne forhold, og en eventuel faldende risikoappetit på de globale markeder kan også få en negativ virkning på emerging markets-landene. En eventuel faldende risikoappetit kan betyde, at udenlandske investorer vil trække deres investeringer ud af de tre emerging markets-lande, hvilket kan få en negativ effekt på de tre landes valuta. Derfor er PLUS Trekløver 2010 konstrueret med en hovedstolssikring. Hovedstolssikringen betyder, at investor ved udløb får minimum kurs 100.

KommuneKredit er udsteder af PLUS Trekløver 2010.  Det er KommuneKredit, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen ved udløb, herunder minimumsindfrielseskursen på 100 ved udløb. Skulle KommuneKredit  få finansielle problemer, kan du risikere at tabe hele investeringen eller en del af den. Du kan finde mere information om Risikofaktorer i Informationsmaterialet under Dokumentation.

Om PLUS Invest

PLUS Invest er varemærket for en række attraktive strukturerede obligationer, der er kendetegnet ved høj sikkerhed og et velfunderet afkastpotentiale. Der henvises til rådgivning om PLUS-obligationerne gennem vores samarbejdspartnere.

Se listen over pengeinstitutter, som PLUS Invest samarbejder med.